Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Naturopplevelser

Vi er opptatt av å gi barna mange og varierte naturopplevelser ved å ta i bruk den fantastiske naturen rundt oss. Dette ønsker vi skal komme tilsyne i både det formelle og det uformelle arbeidet i barnehagehverdagen. I skogen...

Les mer

Miljøfyrtårn

Espira Taremareby barnehage ble sertifisert som Miljøfyrtårn i mars 2009 og resertifisert 3 år etter. Vi har en rekke omfattende krav til driften.  Så som godt system for HMS arbeid, kontroll på innkjøp og material bruk, miljømerkede produkter, gode rutiner for...

Les mer

Prosjekt «Verden»

Espira Taremareby barnehage startet med et 3-årig prosjektarbeid barnehagåret 2011/12. Tema for prosjektet er ”VERDEN”. Målet er at vi skal bli kjent med alle verdensdelene i løpet av perioden. Vi har plukket ut to land i hver verdensdel + verdensrommet. I...

Les mer
Personvern og cookies