Krabbekroken

OLYMPUS DIGITAL CAMERA web7Her på Krabbekroken har vi en super gjeng, med flotte og unike barn mellom 1 og 2,5 år. Disse 14 barna vi har utgjør en flott blanding av kunnskap, glede og humor og undring, og vi voksne synes vi er kjempeheldige som får bli kjent med alle disse fantastiske personlighetene.

Vi er opptatt av at hverdagen skal inneholde mye lek og glede, og at barna skal få gode mestringsoppplevelser. Vi jobber for å skape gode relasjoner mellom barna, slik at vennskap kan utvikles. Dette gjør vi både gjennom frie og planlagte aktiviteter ute og inne.

Espira Taremareby barnehage  jobber med et 3-års prosjekt om Verden, hvor vi jobber med ulike land i ulike verdensdeler hvert halvår. På Krabbekroken har vi tilpasset temaet om landene til vår barnegruppes alders- og utviklingsnivå med spennende samlinger og opplegg hvor vi legger vekt på sang, musikk, dans og visuelle utrykk i kreative prosesser.

Hver måned sender vi ut en månedsplan og et månedsskriv. Her står det om hva vi skal gjøre den påfølgende måneden samt evaluering av måneden som har gått. Vi dokumenterer også gjennom daglige samtaler ved bringing og henting samt gjennom foreldresamtaler. Månedsplan/skriv blir lagt ut på Spireportalen.

 

Personvern og cookies