Flyndrefanten

Vi er 12 fantastiske barn i alderen 2,5-6 år, som sammen med 2 voksne utgjør avdeling Flyndrefanten. Hos oss prioriteres turer ut i skog, mark og ved sjøen, samt pedagogisk arbeid innenfor aldersinndelte grupper. Sammen med Kobbeungene og Sjøstjernene jobber vi med temaet “Verden”, der vi i år skal bli bedre kjent med ulike land i ulike verdensdeler. Dette er et prosjekt som strekker seg over en treårsperiode. Mer informasjon finner dere i barnehagens årsplan.

Hver måned sender vi ut en månedsplan og et skriv over måneden. Her står litt om hva vi skal gjøre, samt evaluering av måneden som har gått. I tillegg dokumenterer vi aktiviteter og hendelser jevnlig med bilder og skriv i Spireportalen.

Hvordan vektlegger vi fagområdene på Flyndrefanten

Kommunikasjon, språk og tekst (Språklabben)
Fokus i samlingene. Lytte, bruke språket til å uttrykke ønsker, følelser og erfaringer, bli fortrolige med tall og bokstaver, bli kjent med bøker, sanger, rim og regler m. m)

Kropp, bevegelse og helse (Tumleplassen)
Fokus under turdager. Jobbe med grovmotorikk og positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, erfaringer med friluftsliv, forståelse for naturvern, samt fokus på sunt kosthold).

Kunst, kultur og kreativitet (Skattekista)
Fokus under temaet vårt, der vi bruker metoder som musikk, dans, drama og forming).

Natur, miljø og teknikk (Miljøspira)
Fokus under turdager. Fremme forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær).

Etikk, religion og filosofi (Filosofus)
Fokus hele året, men spesielt under høytidsmarkeringer. Ellers etiske verdier, for eksempel under *”Steg for Steg” leksjonene. Legge opp til ro for undring og tenking, samtaler og fortellinger). “Steg for Steg” er et pedagogisk opplegg som setter fokus på systematisk læring og trening av sosiale ferdigheter. Dette er et prosjekt vi jobber med ukentlig i samlingen.

Nærmiljø og samfunn (Samfunnspira)
Fokus i det daglige. La barna få erfaring i å delta i et demokratisk samfunn. Få kunnskap om lokalsamfunn, besøke butikk, eldresenter, kjøre buss/tog, besøke kirke og sentrum. Barna skal gjøre seg erfaringer i samfunnet. Barna skal også få kjennskap til ulike tradisjoner og levevis, samt bli kjent med samene.

Antall, rom og form (Tallbingen)
Vi fokuserer daglig på sortering gjennom tydeliggjøring og benevning av matematiske begrep. Geometriske figurer er i fokus i samlingene, og vi jobber med tallrekken fra 1-10.

Personvern og cookies