Barnegrupper

Vi er en 4 avdelings barnehage som i dag består av 5 grupper: Krabbekroken og Steinbiten som er 0-3 års avdelinger, Flyndrefanten, Kobbeungene og Sjøstjernene som er 3-6 år.

Avdelingene samarbeider med hverandre på tvers om rutiner, turer, tema- og aldersinndelte grupper. Det blir gitt egne planer for aldersgruppene.

 

 

Personvern og cookies