Miljøfyrtårn

Espira Taremareby barnehage ble sertifisert som Miljøfyrtårn i mars 2009 og resertifisert 3 år etter. Vi har en rekke omfattende krav til driften.  Så som godt system for HMS arbeid, kontroll på innkjøp og material bruk, miljømerkede produkter, gode rutiner for avfallshåndtering og -reduksjon, og vi tenker energisparing. Les mer om miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no

 

Personvern og cookies